Klauzula informacyjna dla klientów gabinetu

Administratorem danych osobowych jest Drzewo Życia Mobilna Naturoterapia Dorota Anna Czerwiec z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Fiołkowa 4, tel. 662490190, adres e-mail: dczerwiec@poczta.fm

Cele przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych:

 1. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji usługi, w tym w szczególności:
  – kontaktu telefonicznego lub wysyłania wiadomości SMS z przypomnieniem o wizycie, lub w celu zmiany terminu wizyty;
  – założenia karty z historii odbytych zabiegów;
  – wystawienia faktury.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, czyli przetwarzanie do celów wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego salonu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończyło się korzystanie z naszych usług.
 2. Dane osobowe o stanie zdrowia przetwarzane będą, jeśli wyrazisz na to zgodę, w celu kwalifikacji do zabiegu i w celu bezpiecznego wykonania usługi.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych na podstawie zgody ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania usługi. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego salonu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończyło się korzystanie z naszych usług lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
 3. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą, jeśli wyrazisz na to zgodę, w celu informowania Cię o promocjach i nowościach w ofercie gabinetu.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych na podstawie zgody ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania usługi. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
 4. Dane osobowe w postaci adresu e-mail, podane w formularzu kontaktowym na naszej stronie wwwnaturoterapia.info.pl lub przesłane za pośrednictwem poczty e-mail będą przetwarzane, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, czyli podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku, przetwarzane w celu promocji gabinetu w mediach społecznościowych poprzez pokazanie przebiegu lub efektów zabiegu.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych na podstawie zgody ma charakter dobrowolny. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody lub do ustania celu przetwarzania.
 6. Dane osobowe w postaci karty klienta i wizerunku do dokumentacji zabiegowej, przetwarzane są w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Klientów.
  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym obrona roszczeń. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędne do wykonania usługi. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończyło się korzystanie z naszych usług lub do momentu ustania celu przetwarzania.

Jakie są Twoje prawa

 1. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawne.

Ponadto informuję, że:

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. W przypadku gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, dostęp do Twoich danych osobowych będzie miał dostawca usług hostingowych i dostawca usługi poczty elektronicznej.
 3. W przypadku gdy wystawimy Ci fakturę, dostęp do Twoich danych osobowych będzie miał dostawca usługi księgowej.

Jako Administrator Twoich danych osobowych dokładam wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeśli chcesz zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij TUTAJ


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/