recall healing

Piramida zdrowia w Recall Healing

11 lipca 2014 admin Recall Healing

Recall Healing stosuje Piramidę Zdrowia w celu wyjaśnienia jakiegoś zachowania lub jednostki chorobowej. Tak długo, jak długo ciało jest pod kontrolą automatycznego mózgu to, co dzieje się w organizmie jest zgodne z jego automatycznym działaniem.

More

recall healingtotalna biologia

Next posts »

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/