Oczyszczanie karmy

8 maja 2015 admin Rozwój duchowyWarto wiedzieć

Co to jest karma?
Fatum, przesądzone przeznaczenie, poważny los, poważna sprawa… Ile człowiek ma tego co z głębi Duszy chce, a ile musi tego co nakazuje karma?
Karma to nie tylko to, co ciągnie się za nami z poprzednich wcieleń. W buddyzmie, hinduizmie i innych religiach dharmicznych (opartych na reinkarnacji) jest to prawo przyczyny i skutku.

Obecne czyny wpływają na przyszłe doświadczenia i przez to każdy jest odpowiedzialny za własne życie, cierpienie i szczęście, jakie sprowadza na siebie i innych. Co więcej – podczas gdy formy, w których przejawia się życie, są doczesne, samo życie, duch czy istota są wieczne. Manifestuje się to w poszczególnym człowieku, w indywidualnej jednostce świadomości. Indywidualna świadomość rozwija swoje moce duchowe kolejno przyjmując fizyczne ciała, przechodząc przez narodziny do śmierci i ponownie do narodzin, wiele razy. Charakter indywidualnej świadomości, jej osobowość i zewnętrzne okoliczności są wynikiem jej działań i doświadczeń w poprzednich wcieleniach. To jest prawo karmy, prawo akcji i reakcji, po prostu prawo.

ambition-73330_640

Jak rozpoznać, że mamy obciążenia karmiczne?
Rzeczy wydawałoby się bez związku zaczynają determinować nasz los. Czujemy że coś nas blokuje i przeszkadza znaleźć fajnego partnera czy dobrze płatną pracę, mimo że nic nam nie brakuje. Blokady mające podłoże karmiczne są silne i trudne do przezwyciężenia, mogą objawiać się nawet chorobą.

Jak najczęściej przejawiają się obciążenia karmiczne?

 • powtarzające się negatywne relacje z ludźmi
 • ciągłe spotykanie złych mistrzów, guru na swojej drodze, problemy z duchowością
 • notoryczne problemy z pieniędzmi

Ciężko jest rozróżnić oddziaływanie uroku, klątwy, od obciążenia karmicznego po samych objawach. Sytuację utrudnia fakt że może ono być nie od zawsze, a nasilić pod wpływem jakiegoś czynnika. Oddziaływanie to ponadto, może być schowane za np. chmarą negatywnej energii więc nie każdy jasnowidz dostrzeże je od razu.

Struktury energetyczne związane z karmą mogą się zgromadzić w kilku miejscach: ponad czakrą korony lub pod czakrą podstawy, bezpośrednio w kanale centralnym.

beyond-744753_640

Jak działa karma?
Jeszcze w świecie duchowym, przed pojawieniem się na Ziemi, nasza duchowa istota planując rodzaj lekcji życiowych do przerobienia, opartych na wzorcach karmicznych, wybiera sobie kraj, narodowość, ciało fizyczne. Następnie wokół programów karmicznych, powstają w umyśle podświadomym różnego rodzaju programy i przekonania „czuwające” nad realizacją, wytyczonego przed narodzinami, planu życiowego. Ma to związek z naszymi zobowiązaniami karmicznymi i przyjętym przez nas, na to życie, planem duchowego rozwoju. Oczywiście, po narodzinach nie pamiętamy o tym. Taka jest reguła. Chodzi o to by nie ograniczać wolnej woli człowieka, nie utrudniać oraz zbytnio nie ingerować w proces nauki, jakim jest pobyt na Ziemi. Już sam proces poszukiwań, dokonywane przez nas wybory i związane z tym ryzyko, same w sobie stanowią bezcenną lekcję i są nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia. Jakże często sama podróż i zebrane podczas niej doświadczenia są ważniejsze niż dotarcie do celu.

Oto 12 Praw Karmy:

 1. Wielkie Prawo: Zbierzesz to co zasiejesz. Jest to aspekt przyczyny i skutku. Czyń innym to, co chciałbyś by tobie czyniono.
 2. Prawo Tworzenia: Nic nie dzieje się przypadkowo, życie nie przydarza ci się – wymaga twojego uczestnictwa i współdziałania. Jesteś ściśle powiązany ze Wszechświatem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz siebie. Wszystko co dzieje się na zewnątrz ciebie ma swój początek w twoim wewnętrznym świecie, w twoich myślach i emocjach. Najpierw stwórz w swoim umyśle, wewnątrz siebie, to co chcesz by zamanifestowało się na zewnątrz. Swoimi myślami i wyborami stwarzasz to co wydarza się w świecie zewnętrznym.
 3. Prawo Pokory: To czego nie akceptujesz w swoim życiu, co wypierasz, będzie nadal istnieć w twojej rzeczywistości, często zwielokrotnione lub wyolbrzymione, byś tego nie przeoczył. Świat niczym lustro zawsze odzwierciedla i pokazuje ci twoje wewnętrzne realia.
 4. Prawo Wzrostu: Dojdziesz tam, dokąd idziesz. By rozwijać się duchowo, musisz być gotowy do zmiany siebie, a nie zmieniać ludzi wokół siebie. Kiedy zmieniasz się w środku, zewnętrzna rzeczywistość zmienia się również. Spojrzenie obserwatora, zgodne z jego przekonaniami i oczekiwaniami, zmienia rzeczywistość tego co jest obserwowane.
 5. Prawo Odpowiedzialności: Za każdym razem, gdy coś jest nie tak na zewnątrz, coś jest na niewłaściwym miejscu wewnątrz ciebie. Musisz wziąć odpowiedzialność za jakość i intensywność swoich uczuć i reakcji, zamiast po prostu działać pod wpływem emocji. Panowanie nad swoimi działaniami i emocjami może znacznie poprawić twoją wewnętrzną i zewnętrzną zdolność do życia w pokoju.
 6. Prawo Związku i Współzależności: Nawet kiedy coś pojawia się w twoim świecie, co wydaje się bez sensu i związku z tobą, zrozum, że wszystko we Wszechświecie jest ze sobą połączone i ma swoje znaczenie. Każdy etap życia jest bezpośrednio połączony z następnym etapem. Nic nie ma początku ani końca, jest tylko proces. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jednym kiedy wyrażamy siebie i swój wewnętrzny świat poprzez właściwe działanie.
 7. Prawo Skupienia: Nie możesz koncentrować się na dwóch różnych rzeczywistościach w tym samym czasie. Jest to opisane w Biblii chrześcijańskiej, gdzie jest powiedziane, że nie służy się dwóm panom jednocześnie. Kiedy skupiasz się na duchowym rozwoju, nie możesz hołdować tym zwyczajom, myślom i uczuciom, które nie są w tej samej wibracji i częstotliwości drgań co poziom, który chcesz osiągnąć.
 8. Prawo Dawania Przykładu: Jeśli wierzysz, że coś jest prawdą, będziesz wezwany, by być przykładem tej prawdy. Nauczanie przez przykład i dawanie uczciwego świadectwa swojej prawdy, leży w zakresie przerabiania karmicznych i dharmicznych wzorców.
 9. Prawo Chwili Obecnej: Kiedy stale rozpamiętujesz przeszłe działania i wydarzenia, blokujesz ujrzenie przed sobą jasnego celu w chwili obecnej. Stare systemy wierzeń, stare schematy myślowe, stare marzenia i pragnienia utrudniają dostrzeganie nowych perspektyw. Nie oczekuj, że osiągniesz inne wyniki, kiedy ciągle robisz te same rzeczy, w ten sam sposób. Nie ma przyszłości w przeszłości.
 10. Prawo Zmiany: Nietrwałość jest wartościowym pojęciem. Nic nie pozostaje takie samo. Niemniej jednak historia będzie się powtarzać, aż lekcja karmiczna zostanie przerobiona. Rzeczywistość zmienia się w formie koncepcyjnej, gdy przyswajasz sobie nauki i wzmacniasz swoją świadomość i zrozumienie.
 11. Prawo Cierpliwej Nagrody: Wszystkie nagrody są owocem ciągłej, systematycznej pracy. Nic nie manifestuje się z niczego w materialnym wszechświecie. Wytrwałość, tolerancja, męstwo i chart ducha są niezbędne przy pracy w kierunku wyzwolenia karmy. Kultywowanie tych cech, naprawdę jest bardzo ważne.
 12. Prawo Znaczenia i Inspiracji: Wartość czegoś w twoim życiu jest bezpośrednio związana z ilością energii, intencji i uwagi włożonej w osiągnięcie tego. Każdy osobisty wkład do życia jest również wkładem we wspólne dobro. Jedna pełna miłości inspiracja nie tylko zwiększa sens istnienia indywidualnego, ale także przyczynia się do wznoszenia i inspiracji całości. Jesteśmy Jednym.
meditation-338446_640

Oczyszczanie karmy i wzorców karmicznych
Bardzo trudno opisać na czym ono polega. To dość złożony proces wybaczenia samemu sobie, tego kim się jest obecnie oraz zrozumienie tego kim się było. To rodzaj wsparcia energetycznego na drodze „puszczenia w niepamięć” pewnego wzorca, do którego przywiązaliśmy się tak mocno, że wleczemy go poprzez kolejne wcielenia. Oczyszczenie karmiczne ma też na celu odcięcie relacji jakie ciągniemy za sobą a dotyczą innych osób.

Najprostszy sposób na uwolnienie się od losu pokazuje poniższa historyjka:
…Przychodzi smok na leśną polanę ze zwierzętami i pyta:
– Nazwisko?
– Niedźwiedź.
– Smok: Wpisuję cię na moją listę. Jutro stawisz się tu na polanie i cię zjem.
– Nazwisko?
– Wilk.
– Smok: Wpisuję cię na listę. Jutro stawisz się tu na polanie i cię zjem.
– Nazwisko?
– Zając.
– Smok: Wpisuję cię na listę. Jutro stawisz się tu na polanie i cię zjem.
– Zając: A można nie przychodzić?
– Smok: Można, wykreślam.

Kiedy nie kieruje nami ślepa potrzeba osiągnięcia czegoś: „chcę czegoś za wszelką cenę”, lecz głęboki, świadomy wybór, często poprzedzony trudnym doświadczeniem, wówczas możemy zmienić wszystko. Możemy zmienić naszą karmę oraz przyjęty na to życie plan duszy. Jesteśmy twórcami i mamy wolną wolę. Możemy zawrócić z obranej drogi, możemy się zatrzymać, możemy wybrać inną drogę. To my dokonujemy wyboru i zawsze go mamy, choćby się wydawało, że jest inaczej.

Często pieniądze, dobrobyt czy miłość pojawiają się dopiero wtedy, kiedy przestajemy ich namiętnie pożądać, kiedy nabieramy do nich dystansu. Są wtedy jak naturalne dopełnienie naszego życia. Nic nie dzieje się przypadkowo: jeżeli już ktoś trafia na terapię najczęściej oznacza to, że jest gotowy na zmiany.

Pamiętajmy: choćby nie wiadomo jak trudne wydawałyby się nam nasze przeżycia, to służą one naszej nauce i ewolucji. Nie ma złej drogi. Czasami tylko trwa ona dłużej ale i lekcje wówczas zebrane są bezcenne. I… nigdy nie jesteśmy sami w naszej podróży.Towarzyszą nam niewidzialne dla naszych fizycznych zmysłów świetlane istoty, które nas wspierają, kochają bez względu na to kim jesteśmy i co robimy, i cierpliwie czekają, aż się przebudzimy ze snu nieświadomości…

Źródła:
http://www.soundhealing.uk.com/files/detox.php
http://ezoteryczneporady.pl/oczyszczanie-karmy/
http://jan-ostrowski.pl/index.php/oferta/8-oczyszczenie-losukarmy

karmarozwój duchowyuzdrawianie

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/